Bút chì Mideer 4B (6 chiếc)

Hãng: Mideer Còn hàng
80.000₫ 99.000₫
𝐁𝐮́𝐭 𝐜𝐡𝐢̀ 𝐭𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚́𝐜 𝐋𝐮𝐨̂𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐚̂𝐦 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐭𝐫𝐚̉𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐛𝐮́𝐭 𝐜𝐡𝐢̀ 𝐌𝐢𝐝𝐞𝐞𝐫 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚́𝐜 𝐝𝐞̂̃ 𝐝𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐦 𝐧𝐚̆́𝐦 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝟑 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐛𝐮́𝐭 𝐜𝐡𝐢̀ 𝟐𝐁-𝟒𝐁 đ𝐨̣̂ 𝐜𝐮̛́𝐧𝐠 𝐬𝐞̃ 𝐩𝐡𝐮̀ 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐚𝐲 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐫𝐞̉ 𝟐-𝟏𝟐...
- +
Hướng dẫn mua hàng

✏️ ✏️ 𝐁𝐮́𝐭 𝐜𝐡𝐢̀ 𝐭𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚́𝐜 🔺🔺🔺

𝐋𝐮𝐨̂𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐚̂𝐦 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐭𝐫𝐚̉𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐛𝐮́𝐭 𝐜𝐡𝐢̀ 𝐌𝐢𝐝𝐞𝐞𝐫 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚́𝐜 𝐝𝐞̂̃ 𝐝𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐦 𝐧𝐚̆́𝐦 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝟑 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐛𝐮́𝐭 𝐜𝐡𝐢̀ 𝟐𝐁-𝟒𝐁 đ𝐨̣̂ 𝐜𝐮̛́𝐧𝐠 𝐬𝐞̃ 𝐩𝐡𝐮̀ 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐚𝐲 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐫𝐞̉ 𝟐-𝟏𝟐 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢.

🔺 Mỗi hộp đi kèm với 6 bút chì làm bằng gỗ sồi chất lượng cao. Rất nhiều để đáp ứng nhu cầu hàng ngày của bạn và thay thế.

🔺 Tặng kèm một gọt bút chì màu hồng hoặc xanh cùng hãng Mideer siêu dễ thương.

Nhà Khoai sẵn 2 loại bút chì: Bút 4B cho độ tuổi 3-5, bút 2B cho độ tuổi 4-6.

TẶNG KÈM 1 GỌT BÚT.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: